İL HIFZISIHHA KURULU´NDAN YENİ KARAR
Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs(Covıd-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Tarih: 18.11.2020 23:43:53/ 1336okunma / 0yorum

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 18/11/2020 tarihli ve 2020/130 nolu alınan kararlarda “Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
2020 yılı içerisinde tüm Dünya´yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.
Kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakârlık yapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmamız için hayati önem taşımaktadır.
Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunmalarına,

 
  1. 1.   Restoran(içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), lokanta, pastane, kafe, kafeterya lokanta,  köfteci, dönerci, kokoreççi, çiğ köfteci, tostçu, sandviççi, unlu mamullerci   gibi yeme­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olmalarına, Restoran(içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), lokanta, pastane, kafe, kafeterya lokanta,  köfteci, dönerci, kokoreççi, çiğ köfteci, tostçu, sandviççi, unlu mamullerci veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermelerine,

         İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme­içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

  1. 2.   31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır. Çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerleri masa, sandalye/taburelerini kaldırarak sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabileceklerdir.
  2. 3.   65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
    Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasaklanmıştırÜretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 00:00´dan saat 10:00´a kadar, 21 Kasım Cumartesi günü 20:00´dan 22 Kasım Pazar günü saat  10:00´a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00´dan 23 Kasım Pazartesi saat 05:00´a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

         5.1­ AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b)Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c)Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),                                                                                    ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d)Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e)   Oteller ve konaklama yerleri,

f)   Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.

faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g)  Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h)  Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

i)Sebze/meyve toptancı halleri,

         5.2­ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Yukarıda belirtilen  “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD´da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Küçükbaş­ büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

 k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay´a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

 l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (işyeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı  pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s)  Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar, ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

 t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

 u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

 ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs,  metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

  1. 6.11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ve 13.11.2020 tarih ve 129 sayılı ile 11.11.2020 tarih ve 128 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında belirtilen “vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi  alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı” getirilmesi uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.
  2. 7.  Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Belediyelerimiz tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbir alınacaktır.
  3. 8. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile 28.08.2020 tarih ve 109 sayılı, 03.09.2020 tarih ve 110 sayılı ve 11.09.2020 tarih ve  112 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarında  düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;

        ­ Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

        ­ Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,

        ­ Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi  ve 31.07.2020 tarih  ve100 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı çerçevesinde toplu taziye yapılmaması  hükümleri eksiksiz uygulanmaya devam edilecektir.

           9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak;

        ­ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

        ­ Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

        ­ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

        - Uçak yolculuğu yapacak olan (uçuşlarına ilişkin belgeyi ibraz edenler),

        ­ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

        ­ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

        ­ Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız,

yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. 

 Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır.” ifadeleri yer aldı.Kaynak: HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler: HIFZISIHHA KURULU NDAN YENİ KARAR
NAMAL,  “AMACIMIZ ÜRETİCİ KAZANSIN”
NAMAL, “AMACIMIZ ÜRETİCİ KAZANSIN”
Akhisar´da kirazın merkezi olan Arabacıbozköy mahallesinde kiraz alımları son sürat devam ediyor.
BAŞKAN GÜRAL´A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
BAŞKAN GÜRAL´A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Türkiye Pazarcılar Federasyonu Kurucu Genel Başkanı Mehmet Çakman Türkiye Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Akhisar Pazarcılar manavlar esnaf odası Başkanı Mustafa Güral´ı ziyaret etti.
HEPİNİZ BİRER TÜRK BAYRAĞI´SINIZ BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEYİN
HEPİNİZ BİRER TÜRK BAYRAĞI´SINIZ BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEYİN
PIRLS Sınavı Manisa Yunusemre Çağatay Uluçay İlkokulunda yapıldı.
BAŞKAN AKBUĞA´YA BAŞARAN´DAN ZİYARET
BAŞKAN AKBUĞA´YA BAŞARAN´DAN ZİYARET
Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ´yı Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ziyaret etti.
BÜYÜKŞEHİR´DEN GÖLMARMARA VE AKHİSAR´A ZİYARET
BÜYÜKŞEHİR´DEN GÖLMARMARA VE AKHİSAR´A ZİYARET
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Gölmarmara ve Akhisar´a ziyarette bulundu.
DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN DERELERDE TEMİZLİK SÜRÜYOR
DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN DERELERDE TEMİZLİK SÜRÜYOR
MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesinde yaklaşık 3 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.
OSB´DE AŞI UYGULAMASINA BAŞLANDI
OSB´DE AŞI UYGULAMASINA BAŞLANDI
Koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında Akhisar organize sanayi bölgesinde 112 Sağlık istasyonunda Biontech aşı uygulaması başlandı.
 GÜRAL “ İŞİMİZ HİZMET ETMEK”
GÜRAL “ İŞİMİZ HİZMET ETMEK”
Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası başkanı Mustafa Güral, Akhisar Belediye Zabıta Müdürü, Muhtarlar Derneği Başkanı odada istişare toplantısı yaptı.
HARP MALULÜ GAZİLER DERNEĞİ´NDEN EMNİYETE ZİYARET
HARP MALULÜ GAZİLER DERNEĞİ´NDEN EMNİYETE ZİYARET
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran´ı makamında ziyaret etti.
YERİNDE AŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR
YERİNDE AŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil sağlık ekipleri ile yerinde aşılama uygulamasına geçileceğini açıkladı.
MAVİ HOSPİTAL JANDARMAYI DA UNUTMADI
MAVİ HOSPİTAL JANDARMAYI DA UNUTMADI
JANDARMA TEŞKİLATININ 182. YILI
“ZİRAİ İLAÇ ATIKLARI TEHLİKE SAÇIYOR”
“ZİRAİ İLAÇ ATIKLARI TEHLİKE SAÇIYOR”
Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, tarımda kullanılan zirai ilaç ambalaj atıklarının usulüne uygun şekilde bertaraf edilebilmesi üzerine TBMM´ye önerge sundu.
MANİSA´DA SIFIR ATIK PROJESİ
MANİSA´DA SIFIR ATIK PROJESİ
Sıfır Atık Projesi ile Manisa´da 2021 Yılı Mayıs Ayında 6.152 Adet Ağacın Kesilmesi Önlenirken, 10.133 m³ de Su Tasarrufu Sağlandı.
HOCAOĞLU YENİ ŞUBESİNDE HİZMETE BAŞLADI
HOCAOĞLU YENİ ŞUBESİNDE HİZMETE BAŞLADI
Hocaoğlu Pide Salonu 2. Şubesi, menüsüne kattığı yeni lezzetler ile Hürriyet Mahallesi 422 Sokak No 7´de 15 Haziran Salı günü öğle saatlerinde yapılan açılış ile hizmete başladı.
GÖRDES´TE ORYANTİRİNG İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI YAPILDI
GÖRDES´TE ORYANTİRİNG İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI YAPILDI
Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Manisa Oryantiring İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 3.Kademe Oryantiring İl Birinciliği Yarışması Gördes´te 150 sporcunun katılımı ile pandemi tedbirlere kapsamında gerçekleştirildi.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI´NDAN VALİ KARADENİZ´E ZİYARET
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI´NDAN VALİ KARADENİZ´E ZİYARET
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Jandarma personeli, Jandarma Teşkilatı´nın kuruluşunun 182. yıl dönümü sebebiyle Vali Karadeniz´e ziyarette bulundu.
5 Yaşındaki Anılcan´dan Vali Karadeniz´e Ziyaret
5 Yaşındaki Anılcan´dan Vali Karadeniz´e Ziyaret
5 yaşındaki Anılcan Ersönmez, babası Ferdi Ersönmez ile birlikte tanışmayı çok istediği Vali Yaşar Karadeniz´i makamında ziyaret etti.
BAYRAM TEMİZLİĞİ HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR
BAYRAM TEMİZLİĞİ HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR
İl genelinde Kurban Bayramı öncesi, mezarlıklarda yoğun bir temizlik çalışması başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe mezarlığında Nisan ayı itibarı ile başlattığı yabancı ot ve çalı biçme çalışmalarını sürdürüyor.
GELENBE´DE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
GELENBE´DE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Gelenbe´de Altyapı Dönüşümü İçin Fizibilite Çalışmaları Başladı
VALİ KARADENİZ JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
VALİ KARADENİZ JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini; zaman mefhumu gözetmeksizin koruyan ve görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 182 inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
IŞIKKÖY´DE 1 KİLOMETRE DERE TEMİZLİĞİ YAPILDI
IŞIKKÖY´DE 1 KİLOMETRE DERE TEMİZLİĞİ YAPILDI
MASKİ Genel Müdürlüğü, temiz bir çevre için Akhisar ilçesine bağlı Işıkköy mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!
Manisa ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlara meteoroloiden uyarı geldi.
VEKİL AYDEMİR DÜNYA ŞAMPİYONU İLE BULUŞTU
VEKİL AYDEMİR DÜNYA ŞAMPİYONU İLE BULUŞTU
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası´nda bireysel kadınlar finalinde altın madalya kazanan 19 yaşındaki milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı ve antrenörü Mehmet Ali Ekin´ ağırladılar.
(TÜSPAF) BAŞKANI KARACA´DAN   GÜRAL´A TEŞEKKÜR
(TÜSPAF) BAŞKANI KARACA´DAN GÜRAL´A TEŞEKKÜR
Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca Akhisar pazarcılar odasınıda ziyaret ederek denetimlerde bulundu.
TÜRK KIZILAY 153 YAŞINDA
TÜRK KIZILAY 153 YAŞINDA
Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 153 yılı geride bırakan Kızılay, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor.
GÖMEÇ TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE ZİYARET
GÖMEÇ TARIM KREDİ KOOPERATİFİNE ZİYARET
Manisa heyeti Gömeç Tarım Kredi Kooperatifine ziyaret yaptı.
ŞEYDA YÜN HİZMETTE
ŞEYDA YÜN HİZMETTE
Şeyda Yün Tasarım hizmete başladı.
BASIN İLAN KURUMU´NDAN YENİ PROJE BAŞVURUSU
BASIN İLAN KURUMU´NDAN YENİ PROJE BAŞVURUSU
Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından Açılan 2021 Yılı Teknik Destek Programına ‘Yerel Basında İnternet Haberciliği Konulu Eğitim Projesi İle Başvuru Yapıldı.
AYDEM PERAKENDE VE JTI TÜRKİYE´DEN TEMİZ ENERJİ GÜÇ BİRLİĞİ
AYDEM PERAKENDE VE JTI TÜRKİYE´DEN TEMİZ ENERJİ GÜÇ BİRLİĞİ
Aydem Perakende ve JTI Türkiye, I-REC sertifikalı %100 temiz enerji anlaşması imzaladı.
AKHİSAR´DAN MAKEDONYA´YA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
AKHİSAR´DAN MAKEDONYA´YA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
Akhisar Belediyesi kardeş belediye olduğu Makedonya´nın Konçe İlçe Belediyesi´nden gelen konuklarını ağırladı.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Manisa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:36 08:19 13:23 15:50 18:09 19:38

                                                                          

Son Sayı
Önceki Sayılar
1904 Şemseddin Sami`nin vefatı.
1921 Karadeniz Ereğli`sinin kurtuluşu.