SÜTÇÜ;ENERJİYİ YOK SAYMAK BİLGİSİZLİKTİR
Deprem öncesinde ve deprem anında rıchter ölçeğine göre havadaki bu enerjiyi yok saymak bilgisizliktir
Tarih: 16.10.2020 10:29:02/ 1166okunma / 0yorum

Deprem öncesinde ve deprem anında rıchter ölçeğine göre havadaki bu enerjiyi yok saymak bilgisizliktir

 

Deprem öncesi ve deprem anında enerjinin açığa çıkışının  hesaplanması

DEPREM NEDİR?

Sarsıntı anında aniden, sarsıntı öncesinde ise kırıklardan (faylardan) yavaş yavaş sızmak suretiyle sarsıntının (depremin) büyüklüğüne göre atmosferde geniş bir alana dağılan patlayıcı kilogramı dengi salınan enerjidir.

Yerin derinliklerinden gelen enerjinin, yeryüzüne boşalırken yaptığı sarsıntılara deprem denir. 

Depremi inceleyen bilim dalına sismoloji denir.

Depremi ölçen alete sismograf denir.

Depremi inceleyene de sismolog denir.

Depremin büyüklüğü ise deprem anında açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür.

Sismograf: Deprem anında patlayıcı kilogramı dengi salınan enerjinin miktarını ölçer.

 SARSINTI ANINDA AÇIĞA ÇIKAN ENERJİ HAKKINDA BİLGİ VE CHARLES FRANCIS RICHTER

Jeofizik ve sismoloji uzmanı Charles Francis Richter, 1979 yılında moment büyüklüğü ölçek geliştirilmesine kadar, depremlerin büyüklüğünün ölçülebilirliliğini savunmuştur.

Yer sarsıntılarını ölçmeye yarayan ve kendi adıyla deprem ölçer aletini bulmuştur.

RICHTER ÖLÇEĞİ SADECE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ HAKKINDA DEĞİL DEPREM ANINDA PATLAYICI KİLOGRAMI DENGİ ATMOSFERE SALINAN ENERJİ HAKKINDA DA BİLGİ VERİR

İç merkezde depremle boşalan enerjinin ölçülmesi esasına dayanır. 

Deprem anında boşalan patlayıcı kilogramı dengi enerjinin miktarının ölçüsüyle depremin büyüklüğü (magnitüdü) tespit edilir.

Her yıl çok sayıda deprem olur. Bu depremlerin bir kısmı insanlar tarafından

hissedilemeyecek kadar düşük şiddette olurken bazıları sebep oldukları tahribatlar

ile felaketlere yol açar.

Richter ölçeği depremlerin şiddetini ölçmekte kullanılan ve adını en sık duyduğumuz ölçek.

Richter ölçeği 1935 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü´nde çalışan Charles Francis Richter ve Beno Gutenberg adlı iki araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.

Logaritmik bir ölçek olan Richter ölçeğine göre bir depremin şiddeti şu formülle hesaplanır:

ML=log(A/A0(δ))

Bu formülde Mdepremin şiddetini, A Wood-Anderson sismografının maksimum sapmasını, A0(δ) ise depremin merkezinin uzaklığına bağlı olarak değişen bir fonksiyonu ifade eder. Şiddet hesaplama formülü 10 tabanlı bir logaritma içerdiği için depremin şiddetinin Richter ölçeğine göre 1 birim artması gerçek şiddetinin on katına çıkması anlamına gelir. Ölçeğin geliştirildiği zamandaki teknolojilerle ancak 3 ve daha büyük şiddetteki depremler ölçülebilmesine rağmen, aslında ölçeğin alt sınırı yoktur. Hatta günümüzde var olan hassas sismograflarla Richter ölçeğine göre değeri negatif olan depremleri bile belirlemek mümkündür (Birden küçük sayıların logaritması negatiftir).

 SARSINTI ANINDA ANİDEN AÇIĞA ÇIKAN ENERJİNİN PATLAYICIYLA DENGİ MİKTARININ ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA SALINIMI VE RICHTER ÖLÇEĞİ

2.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

3.0 Büyüklüğündeki bir depremde bin 800 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

4.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56.000 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

5.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 milyon 800 bin kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

6.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 milyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

7.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 milyar 800 milyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

8.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 milyar kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

9.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 trilyon 800 milyar kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

10  Büyüklüğündeki bir depremde 56 trilyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

atmosferde geniş bir alana salınır.

 SARSINTI ÖNCESİ FAYLARDAN (KIRIKLARDAN) SIZARAK VE YAVAŞ YAVAŞ ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA SALINIM YAPAN ENERJİ VE DEKOS

Sarsıntı anında aniden ve sarsıntı öncesinde ise kırıklardan (faylardan) sızmak

suretiyle sarsıntının büyüklüğüne göre gökyüzünde geniş bir alana yayılarak

kuvvet uygulayan enerjidir.

Gökyüzünde geniş bir alana yayılan enerji yayıldığı yerde fizik kanunlarına

göre bir iş yapar.

Bu durumda litosferden atmosfere de bir kuvvet uygular.

Bu kuvvete depremlerin kuvveti denir.

Depremlerin atmosfere yaptığı bu basınç kuvveti organizeli ve sistemlidir.

Meydana gelecek ve meydana gelen depremlerin kuvvetinin atmosferdeki

hareketliliği organizeli ve sistemli    bir şekilde meydana getirmesine

DEprem Kuvveti Organize Sisitemi (DEKOS) denir.

 SARSINTI ÖNCESİ FAYLARDAN (KIRIKLARDAN) SIZARAK VE YAVAŞ YAVAŞ ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA SALINIM YAPAN ENERJİ VE DEKOS

Logaritmik bir ölçek olan Richter ölçeğine ek olarak bir depremin öncesindeki DEKOS

alanıyla şiddeti şu formülle hesaplanır:

ML=log(A/DEKOS(δ))

Bu formülde Mdepremin şiddetini, A Wood-Anderson sismografının maksimum

sapmasını, DEKOS(δ) ise depremin merkezinin uzaklığına bağlı olarak DEKOS alanını

ifade eder. Şiddet hesaplama formülü 10 tabanlı bir logaritma içerdiği

için depremin şiddetinin Richter ölçeğine göre 1 birim artması gerçek şiddetinin on

katına çıkması anlamına gelir. Ölçeğin geliştirildiği zamandaki teknolojilerle ancak

3 ve daha büyük şiddetteki depremler ölçülebilmesine rağmen, aslında ölçeğin alt

sınırı yoktur. Hatta günümüzde var olan hassas sismograflarla Richter ölçeğine göre

değeri negatif olan depremleri bile belirlemek mümkündür (Birden küçük sayıların

logaritması negatiftir).

Biz uydu görüntülerindeki DEKOS etkisini bu formülle hesaplama yapacağız.

SARSINTI ÖNCESİ FAYLARDAN (KIRIKLARDAN) SIZARAK VE YAVAŞ YAVAŞ ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA SALINIM YAPAN ENERJİ VE DEKOS

İstanbul örneği mevsim normali sıcaklığı Formülü Geliştirmede etkin rol oynamaktadır.

Çünkü 1 yıl boyunca en soğuk gün ile en sıcak gün arasındaki fark bilinmesi gerektiğinden

dolayı uydu görüntülerindeki Sütçü Bulutlarının oluşumu ve dağılımı önem kazanmaktadır.

Her 9 günde 1 derece artan ve azalan durumdaki bulutun kümeleşmesi 20 dereceye göre değerlendirmeye alınır.

En soğuk günün gün ortası sıcaklığı +8 derece ve gece yarısı sıcaklığı ise 0 derecedir.

En sıcak günün gün ortası sıcaklığı +28 derece ve gece yarısı sıcaklığı ise 20 derecedir.

Formüldeki hesaplama sapmaları bu değerlendirme dikkate alındığında azalır.

Sütçü Bulutlarının bulunması veya bulunmaması yüzölçümü 20 derece sıcaklık dikkate alınmak suretiyle yapılır.

 SARSINTI ÖNCESİ FAYLARDAN (KIRIKLARDAN) SIZARAK VE YAVAŞ YAVAŞ ATMOSFERDE

GENİŞ BİR ALANA SALINIM YAPAN ENERJİ VE DEKOS ÖLÇEĞİ

2.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

3.0 Büyüklüğündeki bir depremde bin 800 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

4.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56.000 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

5.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 milyon 800 bin kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

6.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 milyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

7.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 milyar 800 milyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

8.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 milyar kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

9.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 trilyon 800 milyar kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

10  Büyüklüğündeki bir depremde 56 trilyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

atmosferde geniş bir alana salınır.

 ENERJİ NEDİR?

1. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç.

2. Organizmanın etkin gücü.

Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir.

Tıpkı uzunluklar gibi sayı ve birim kullanılarak belirtilen büyüklüktür.

Toplamda 8 ana enerji çeşidi vardır.

Bunlar potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik…

 DÜNYADA BİR YILDA 8.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 1 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

1 Tane 8.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

8.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 milyar kilodur.

8.5 Büyüklük 8.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 56 milyar kilo X 16 kat fazlası = 896 milyar kilo eder.

 1 Tane 8.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 8.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınımı yaptığı görülmektedir.  1*2=2 eder. 

 896 milyar kilo enerji x 2 defa enerji çıkışı = 1 triyon 792 milyar kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 18 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

18 Tane 7.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

7.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 1 milyar 800 milyon kilodur.

7.5 Büyüklük 7.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır. 16 Kat fazla enerjiyi bulmak için

1 milyar 800 milyon kilo X 16 kat fazlası = 28 milyar 800 milyon kilo eder.

 18 Tane 7.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 7.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınımı yaptığı görülmektedir.  18*2=36 eder. 

 28 milyar 800 milyon kilo enerji x 36 defa enerji çıkışı = 1 trilyon 36 milyar 800 milyon kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 120 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

120 Tane 6.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

6.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 milyon kilodur.

6.5 Büyüklük 6.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 56 milyon kilo X 16 kat fazlası = 896 milyon kilo eder.

 120 Tane 6.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 6.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  120*2=240 eder. 

 896 milyon kilo enerji x 240 defa enerji çıkışı = 215 milyar 040 milyon kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 800 DEPREM ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

800 Tane 5.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

5.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 1 milyon 800 bin kilodur.

6.5 Büyüklük 6.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 1 milyon 800 bin kilo X 16 kat fazlası = 28 milyon 800 bin kilo eder.

 800 Tane 5.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 5.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  800*2=1 600 eder. 

 28 milyon 800 bin kilo enerji x 1 600 defa enerji çıkışı = 46 milyar 080 milyon kilo deprem enerji atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 6 200 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

6 200 Tane 4.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

4.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 bin kilodur.

4.5 Büyüklük 4.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 56 000 X 16 kat fazlası = 896 bin kilo eder.

 6 200 Tane 5.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 4.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  6 200*2=12 400 eder. 

 896 bin kilo enerji x 12 400 defa enerji çıkışı = 11 milyar 110 milyon kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 49 000 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

6 200 Tane 3.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

3.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 bin kilodur.

3.5 Büyüklük 3.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 1 800 X 16 kat fazlası = 28 800 kilo eder.

 49 000 Tane 3.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 3.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  49 000*2=98 000 eder. 

 28 800 kilo enerji x 98 000 defa enerji çıkışı = 2 milyar 822 milyon 400 bin kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 2.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 365 000 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

365 000 Tane 2.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

2.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 kilodur.

2.5 Büyüklük 2.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 56 X 16 kat fazlası = 896 kilo eder.

 365 000 Tane 2.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 2.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  365 000*2=730 000 eder. 

 896 kilo enerji x 730 000 defa enerji çıkışı = 654 milyon 080 bin kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 1.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 920 000 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

2 920 000 Tane 1.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

1.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 1.8 kilodur.

1.5 Büyüklük 1.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 1.8 kilo X 16 kat fazlası = 28 kilo eder.

 2 920 000 Tane 1.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 1.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  2 920 000*2=5 840 000 eder. 

 28 kilo enerji x 5 840 000 defa enerji çıkışı = 168 milyon 192 bin kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DEPREM ÖNCESİ VE DEPREM ANINDA ATMOSFERE PATLAYICI KİLOGRAMI DENGİ SALINAN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

                         Büyüklük       Tane                     Enerji Miktarı      Yıllık Toplam Enerji

                        8.5 Büyüklük 2 tane                1 792 000 000 000      1 792 000 000 000        

                        7.5 Büyüklük 36 tane             1 036 800 000 000     2 828 800 000 000

                        6.5 Büyüklük 240 tane              215 040 000 000     3 043 840 000 000

                        5.5 Büyüklük 1 600 tane            46 080 000 000       3 089 920 000 000

                        4.5 Büyüklük 12 400 tane          11 110 000 000      3 101 030 000 000

                        3.5 Büyüklük 98 000 tane           2  822 400 000      3 103 852 000 000

                        2.5 Büyüklük 730 000 tane             654 080 000       3 104 506 480 000

                        1.5 Büyüklük 5 840 000 tane          168 192 000       3 104 674 672 000

 Dünyada Bir Yılda Deprem Öncesi ve Deprem Anında Atmosfere Patlayıcı  3 104 674 672 000 Kilogramı Dengi  Salınan Enerji Miktarıdır.

 Dünyada Bir Günde Deprem Öncesi ve Deprem Anında Atmosfere Patlayıcı  3 104 674 672 000 / 365 = 8 505 958 005 Kilogramı Dengi  Salınan Enerji Miktarıdır.

 Dünyada Bir Günde Deprem Öncesi Atmosfere Patlayıcı 8 505 958 005/2 = 4 252 979 002 Kilogramı Dengi  Salınan Enerji Miktarıdır.

 Dünyada Bir Günde Deprem Anında Atmosfere Patlayıcı 8 505 958 005/2 = 4 252 979 002 Kilogramı Dengi  Salınan Enerji Miktarıdır.

 RICHTER ÖLÇEĞİNE GÖRE HAVADAKİ BU ENERJİYİ YOK SAYMAK BİLGİSİZLİKTİR

 
Kaynak: HABER MERKEZİ

VALİLİK YASAKLADI
VALİLİK YASAKLADI
Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklama ile Covıd-19 salgını yayılım hızını önlemeye yönelik yeni yasaklar getirildi.
BAŞKAN DUTLULU UYARDI
BAŞKAN DUTLULU UYARDI
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçemizde Covıd-19 vaka sayılarındaki artışı işaret ederek vatandaşların daha dikkatli olması hususunda uyarıda bulundu.
KOÇ ŞUBESİ HİZMETE GİRDİ
KOÇ ŞUBESİ HİZMETE GİRDİ
Akkhisarda Sigortacım Uzman Sigorta aracılık Hizmetleri A.Ş. Koç şubesi hizmete girdi.
24 SAATLİK YAĞIŞ MİKTARLARI
24 SAATLİK YAĞIŞ MİKTARLARI
Akhisar´ımız ve çevre ilçelerde 19.10.2020 tarihi 09:00 lokal saat itibariyle kaydedilen 24 saatlik yağış miktarları metrekareye kg olarak:
ÇINAR MANAV´I  HİZMETE AÇILDI
ÇINAR MANAV´I HİZMETE AÇILDI
Akhisar Ragıpbey Mahallesinde Çınar Manavı hizmete girdi.
BAŞKAN BESİM DUTLULU MUHTARLARI KONUK ETTİ
BAŞKAN BESİM DUTLULU MUHTARLARI KONUK ETTİ
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Milli Egemenlik Meydanı´ndaki resmi törene katıldı ve ardından Meclis Salonu´nda tüm muhtarları konuk etti.
RİNG YOLUNDA PRESTİJLİ ÇALIŞMA
RİNG YOLUNDA PRESTİJLİ ÇALIŞMA
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar´da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu´nun, bin 200 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULUNDAN YENİ KARAR
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULUNDAN YENİ KARAR
Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Koronavirüs(Covıd-19) pandemisiyle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.
VALİ KARADENİZ BAŞKANLIĞINDA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
VALİ KARADENİZ BAŞKANLIĞINDA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu genelge doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirildi.
DEMİRCİ´DE 2 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI
DEMİRCİ´DE 2 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI
Dünyayı tehdit eden Koronovirüs nedeniyle Demirci´nin 2 mahallesi karantine altına alındı.
YAĞIŞLI GÜNLER KAPIDA
YAĞIŞLI GÜNLER KAPIDA
Akhisar´da Pazar gününden itibaren yağışlı günler geliyor.
BALLICA VE BÜNYANİOSMANİYE ASFALTA KAVUŞTU
BALLICA VE BÜNYANİOSMANİYE ASFALTA KAVUŞTU
İl genelinde asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar´a bağlı Ballıca mahallesi ile Bünyaniosmaniye mahallesini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi.
AKHİSAR BELEDİYESİ, SOKAKLARI ŞİİRLERLE SÜSLENDİ
AKHİSAR BELEDİYESİ, SOKAKLARI ŞİİRLERLE SÜSLENDİ
Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde ülkemizin değerli şairlerini ve şiirlerini billboardlara ekleyerek sokakları şiirlerle süsledi.
CAMİ: ALLAH´IN EVİ, MÜMİNLERİN ESERİ
CAMİ: ALLAH´IN EVİ, MÜMİNLERİN ESERİ
Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah´ın mescitlerini, ancak Allah´a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah´tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”
SOMA MAHKEMESİ TEKRAR GÖRÜLECEK
SOMA MAHKEMESİ TEKRAR GÖRÜLECEK
Manisa Barosu tarafından tamamlanarak açılan yeni hizmet binası hem avukatlara hem de Manisalılara hizmet edecek.
BAŞKAN DUTLULU, BELEDİYEYE AİT ARAZİLERDE ZEYTİN HASADI YAPTI
BAŞKAN DUTLULU, BELEDİYEYE AİT ARAZİLERDE ZEYTİN HASADI YAPTI
15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Türkiye´nin zeytin başkenti Akhisar´da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte Akhisar Belediyesi´ne ait zeytin ağaçlarındaki mahsullerin toplamına başlandı.
“TÜRKİYE´NİN UMUDU BU ODADA”
“TÜRKİYE´NİN UMUDU BU ODADA”
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu´nun ilk toplantısına başkanlık etti.
İLÇE HIFZISSIHHA KURULUNDAN YENİ KARAR
İLÇE HIFZISSIHHA KURULUNDAN YENİ KARAR
Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu, Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunun 12 Ekim 2020 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya başkanlığında toplandı.
HIFZISSIHHA KURULU´NDAN YENİ KARARLAR
HIFZISSIHHA KURULU´NDAN YENİ KARARLAR
Türkiye Cumhuriyeti Manisa Valiliği Koronavirüs(Covıd-19) pandemisiyle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.
GERİ DÖNÜŞÜMDE “SIFIR ATIK PROJESİ”
GERİ DÖNÜŞÜMDE “SIFIR ATIK PROJESİ”
Manisa´da 2020 Yılı Eylül ayında “Sıfır Atık Projesi” ile 2.489 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4.099 m³ de su tasarrufu sağlandı.
AKHİSAR´DA DAMLA SULAMA TESİSİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
AKHİSAR´DA DAMLA SULAMA TESİSİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, işletilen sulama tesislerine bir yenisini daha eklemek için çalışmalara başladı.
24 SAATLİK YAĞIŞ MİKTARLARI
24 SAATLİK YAĞIŞ MİKTARLARI
Manisa il genelinde dün öğleden sonra beklenen ve gerçekleşen yağışlar sonrası Akhisar´ımız ve çevresinde metrekareye düşen yağış miktarları Akhisar Meteoroloji Müdürlüğü tarafından açıklandı.
ÇEVRE YOLUNDA İLK KAZA
ÇEVRE YOLUNDA İLK KAZA
İzmir-İstanbul arası yapılan yeni çevre yolunda bugün sabah saatlerinde kaza meydana geldi.
GARDAŞLIK ZAMANI
GARDAŞLIK ZAMANI
Akhisar İHH İnsani Yardım Derneği, Akhisar İlim Yayma Cemiyeti, Akhisar Eğitim Bir-Sen ve Akhisar Özgür-Der Ermenistan´ın saldırılarına karşı Kardeş Azerbaycan için destek açıklaması yaptı.
AKHİSAR´IN BİNLERCE YILLIK GELENEĞİ ZEYTİN HASADI BAŞLADI
AKHİSAR´IN BİNLERCE YILLIK GELENEĞİ ZEYTİN HASADI BAŞLADI
Yaklaşık 4 bin yıldır her sonbaharda olduğu gibi Akhisar havzasında zeytinler bu yıl da hasat edilmeye ve çiftçilerimizin emeğinin sembolü nasırlı ellerle buluşmaya başladı.
SULAMA TESİSLERİNE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
SULAMA TESİSLERİNE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER CANLI YAYINDA TABLETLERİYLE BULUŞTU
İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER CANLI YAYINDA TABLETLERİYLE BULUŞTU
Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı tablet kampanyası kapsamında elde edilen tabletleri sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayın çekilişiyle öğrencilerle buluşturdu.
METEOROLOJİ UYARDI YAĞIŞ GELİYOR
METEOROLOJİ UYARDI YAĞIŞ GELİYOR
Manisa İl Genelinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor
KARABULUT DUALARLA DEFİN EDİLDİ
KARABULUT DUALARLA DEFİN EDİLDİ
Önceki gün akşam saatlerinde hayata gözlerini yuman KARABULUT Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabulut gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
ADM ve GDZ Elektrik WhatsApp´ta
ADM ve GDZ Elektrik WhatsApp´ta
Müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımak adına çalışmalarına devam eden ADM ve GDZ Elektrik, alternatif iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek müşterilerine WhatsApp servisini sunmaya başladı.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Manisa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:36 08:19 13:23 15:50 18:09 19:38
sariahmetpasa250X250 " target="_self" title="">

                                                                          

Son Sayı
Önceki Sayılar
1860 İlk Hususi Tercuman-ı Ahval`in çıkması