SÜTÇÜ;ENERJİYİ YOK SAYMAK BİLGİSİZLİKTİR
Deprem öncesinde ve deprem anında rıchter ölçeğine göre havadaki bu enerjiyi yok saymak bilgisizliktir
Tarih: 16.10.2020 10:29:02/ 1390okunma / 0yorum

Deprem öncesinde ve deprem anında rıchter ölçeğine göre havadaki bu enerjiyi yok saymak bilgisizliktir

 

Deprem öncesi ve deprem anında enerjinin açığa çıkışının  hesaplanması

DEPREM NEDİR?

Sarsıntı anında aniden, sarsıntı öncesinde ise kırıklardan (faylardan) yavaş yavaş sızmak suretiyle sarsıntının (depremin) büyüklüğüne göre atmosferde geniş bir alana dağılan patlayıcı kilogramı dengi salınan enerjidir.

Yerin derinliklerinden gelen enerjinin, yeryüzüne boşalırken yaptığı sarsıntılara deprem denir. 

Depremi inceleyen bilim dalına sismoloji denir.

Depremi ölçen alete sismograf denir.

Depremi inceleyene de sismolog denir.

Depremin büyüklüğü ise deprem anında açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür.

Sismograf: Deprem anında patlayıcı kilogramı dengi salınan enerjinin miktarını ölçer.

 SARSINTI ANINDA AÇIĞA ÇIKAN ENERJİ HAKKINDA BİLGİ VE CHARLES FRANCIS RICHTER

Jeofizik ve sismoloji uzmanı Charles Francis Richter, 1979 yılında moment büyüklüğü ölçek geliştirilmesine kadar, depremlerin büyüklüğünün ölçülebilirliliğini savunmuştur.

Yer sarsıntılarını ölçmeye yarayan ve kendi adıyla deprem ölçer aletini bulmuştur.

RICHTER ÖLÇEĞİ SADECE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ HAKKINDA DEĞİL DEPREM ANINDA PATLAYICI KİLOGRAMI DENGİ ATMOSFERE SALINAN ENERJİ HAKKINDA DA BİLGİ VERİR

İç merkezde depremle boşalan enerjinin ölçülmesi esasına dayanır. 

Deprem anında boşalan patlayıcı kilogramı dengi enerjinin miktarının ölçüsüyle depremin büyüklüğü (magnitüdü) tespit edilir.

Her yıl çok sayıda deprem olur. Bu depremlerin bir kısmı insanlar tarafından

hissedilemeyecek kadar düşük şiddette olurken bazıları sebep oldukları tahribatlar

ile felaketlere yol açar.

Richter ölçeği depremlerin şiddetini ölçmekte kullanılan ve adını en sık duyduğumuz ölçek.

Richter ölçeği 1935 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü´nde çalışan Charles Francis Richter ve Beno Gutenberg adlı iki araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.

Logaritmik bir ölçek olan Richter ölçeğine göre bir depremin şiddeti şu formülle hesaplanır:

ML=log(A/A0(δ))

Bu formülde Mdepremin şiddetini, A Wood-Anderson sismografının maksimum sapmasını, A0(δ) ise depremin merkezinin uzaklığına bağlı olarak değişen bir fonksiyonu ifade eder. Şiddet hesaplama formülü 10 tabanlı bir logaritma içerdiği için depremin şiddetinin Richter ölçeğine göre 1 birim artması gerçek şiddetinin on katına çıkması anlamına gelir. Ölçeğin geliştirildiği zamandaki teknolojilerle ancak 3 ve daha büyük şiddetteki depremler ölçülebilmesine rağmen, aslında ölçeğin alt sınırı yoktur. Hatta günümüzde var olan hassas sismograflarla Richter ölçeğine göre değeri negatif olan depremleri bile belirlemek mümkündür (Birden küçük sayıların logaritması negatiftir).

 SARSINTI ANINDA ANİDEN AÇIĞA ÇIKAN ENERJİNİN PATLAYICIYLA DENGİ MİKTARININ ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA SALINIMI VE RICHTER ÖLÇEĞİ

2.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

3.0 Büyüklüğündeki bir depremde bin 800 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

4.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56.000 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

5.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 milyon 800 bin kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

6.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 milyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

7.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 milyar 800 milyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

8.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 milyar kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

9.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 trilyon 800 milyar kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

10  Büyüklüğündeki bir depremde 56 trilyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

atmosferde geniş bir alana salınır.

 SARSINTI ÖNCESİ FAYLARDAN (KIRIKLARDAN) SIZARAK VE YAVAŞ YAVAŞ ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA SALINIM YAPAN ENERJİ VE DEKOS

Sarsıntı anında aniden ve sarsıntı öncesinde ise kırıklardan (faylardan) sızmak

suretiyle sarsıntının büyüklüğüne göre gökyüzünde geniş bir alana yayılarak

kuvvet uygulayan enerjidir.

Gökyüzünde geniş bir alana yayılan enerji yayıldığı yerde fizik kanunlarına

göre bir iş yapar.

Bu durumda litosferden atmosfere de bir kuvvet uygular.

Bu kuvvete depremlerin kuvveti denir.

Depremlerin atmosfere yaptığı bu basınç kuvveti organizeli ve sistemlidir.

Meydana gelecek ve meydana gelen depremlerin kuvvetinin atmosferdeki

hareketliliği organizeli ve sistemli    bir şekilde meydana getirmesine

DEprem Kuvveti Organize Sisitemi (DEKOS) denir.

 SARSINTI ÖNCESİ FAYLARDAN (KIRIKLARDAN) SIZARAK VE YAVAŞ YAVAŞ ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA SALINIM YAPAN ENERJİ VE DEKOS

Logaritmik bir ölçek olan Richter ölçeğine ek olarak bir depremin öncesindeki DEKOS

alanıyla şiddeti şu formülle hesaplanır:

ML=log(A/DEKOS(δ))

Bu formülde Mdepremin şiddetini, A Wood-Anderson sismografının maksimum

sapmasını, DEKOS(δ) ise depremin merkezinin uzaklığına bağlı olarak DEKOS alanını

ifade eder. Şiddet hesaplama formülü 10 tabanlı bir logaritma içerdiği

için depremin şiddetinin Richter ölçeğine göre 1 birim artması gerçek şiddetinin on

katına çıkması anlamına gelir. Ölçeğin geliştirildiği zamandaki teknolojilerle ancak

3 ve daha büyük şiddetteki depremler ölçülebilmesine rağmen, aslında ölçeğin alt

sınırı yoktur. Hatta günümüzde var olan hassas sismograflarla Richter ölçeğine göre

değeri negatif olan depremleri bile belirlemek mümkündür (Birden küçük sayıların

logaritması negatiftir).

Biz uydu görüntülerindeki DEKOS etkisini bu formülle hesaplama yapacağız.

SARSINTI ÖNCESİ FAYLARDAN (KIRIKLARDAN) SIZARAK VE YAVAŞ YAVAŞ ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA SALINIM YAPAN ENERJİ VE DEKOS

İstanbul örneği mevsim normali sıcaklığı Formülü Geliştirmede etkin rol oynamaktadır.

Çünkü 1 yıl boyunca en soğuk gün ile en sıcak gün arasındaki fark bilinmesi gerektiğinden

dolayı uydu görüntülerindeki Sütçü Bulutlarının oluşumu ve dağılımı önem kazanmaktadır.

Her 9 günde 1 derece artan ve azalan durumdaki bulutun kümeleşmesi 20 dereceye göre değerlendirmeye alınır.

En soğuk günün gün ortası sıcaklığı +8 derece ve gece yarısı sıcaklığı ise 0 derecedir.

En sıcak günün gün ortası sıcaklığı +28 derece ve gece yarısı sıcaklığı ise 20 derecedir.

Formüldeki hesaplama sapmaları bu değerlendirme dikkate alındığında azalır.

Sütçü Bulutlarının bulunması veya bulunmaması yüzölçümü 20 derece sıcaklık dikkate alınmak suretiyle yapılır.

 SARSINTI ÖNCESİ FAYLARDAN (KIRIKLARDAN) SIZARAK VE YAVAŞ YAVAŞ ATMOSFERDE

GENİŞ BİR ALANA SALINIM YAPAN ENERJİ VE DEKOS ÖLÇEĞİ

2.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

3.0 Büyüklüğündeki bir depremde bin 800 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

4.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56.000 kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

5.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 milyon 800 bin kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

6.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 milyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

7.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 milyar 800 milyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

8.0 Büyüklüğündeki bir depremde 56 milyar kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

9.0 Büyüklüğündeki bir depremde 1 trilyon 800 milyar kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

10  Büyüklüğündeki bir depremde 56 trilyon kilo patlayıcıyla eşit miktarda enerji

atmosferde geniş bir alana salınır.

 ENERJİ NEDİR?

1. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç.

2. Organizmanın etkin gücü.

Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir.

Tıpkı uzunluklar gibi sayı ve birim kullanılarak belirtilen büyüklüktür.

Toplamda 8 ana enerji çeşidi vardır.

Bunlar potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik…

 DÜNYADA BİR YILDA 8.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 1 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

1 Tane 8.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

8.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 milyar kilodur.

8.5 Büyüklük 8.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 56 milyar kilo X 16 kat fazlası = 896 milyar kilo eder.

 1 Tane 8.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 8.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınımı yaptığı görülmektedir.  1*2=2 eder. 

 896 milyar kilo enerji x 2 defa enerji çıkışı = 1 triyon 792 milyar kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 18 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

18 Tane 7.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

7.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 1 milyar 800 milyon kilodur.

7.5 Büyüklük 7.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır. 16 Kat fazla enerjiyi bulmak için

1 milyar 800 milyon kilo X 16 kat fazlası = 28 milyar 800 milyon kilo eder.

 18 Tane 7.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 7.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınımı yaptığı görülmektedir.  18*2=36 eder. 

 28 milyar 800 milyon kilo enerji x 36 defa enerji çıkışı = 1 trilyon 36 milyar 800 milyon kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 120 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

120 Tane 6.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

6.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 milyon kilodur.

6.5 Büyüklük 6.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 56 milyon kilo X 16 kat fazlası = 896 milyon kilo eder.

 120 Tane 6.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 6.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  120*2=240 eder. 

 896 milyon kilo enerji x 240 defa enerji çıkışı = 215 milyar 040 milyon kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 800 DEPREM ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

800 Tane 5.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

5.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 1 milyon 800 bin kilodur.

6.5 Büyüklük 6.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 1 milyon 800 bin kilo X 16 kat fazlası = 28 milyon 800 bin kilo eder.

 800 Tane 5.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 5.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  800*2=1 600 eder. 

 28 milyon 800 bin kilo enerji x 1 600 defa enerji çıkışı = 46 milyar 080 milyon kilo deprem enerji atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 6 200 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

6 200 Tane 4.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

4.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 bin kilodur.

4.5 Büyüklük 4.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 56 000 X 16 kat fazlası = 896 bin kilo eder.

 6 200 Tane 5.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 4.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  6 200*2=12 400 eder. 

 896 bin kilo enerji x 12 400 defa enerji çıkışı = 11 milyar 110 milyon kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 49 000 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

6 200 Tane 3.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

3.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 bin kilodur.

3.5 Büyüklük 3.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 1 800 X 16 kat fazlası = 28 800 kilo eder.

 49 000 Tane 3.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 3.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  49 000*2=98 000 eder. 

 28 800 kilo enerji x 98 000 defa enerji çıkışı = 2 milyar 822 milyon 400 bin kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 2.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 365 000 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

365 000 Tane 2.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

2.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 56 kilodur.

2.5 Büyüklük 2.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 56 X 16 kat fazlası = 896 kilo eder.

 365 000 Tane 2.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 2.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  365 000*2=730 000 eder. 

 896 kilo enerji x 730 000 defa enerji çıkışı = 654 milyon 080 bin kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DÜNYADA 1 YILDA 1.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 920 000 DEPREMİN ENERJİSİ

DEPREM ÖNCESİNDE VE DEPREM ANINDA ATMOSERE SALINIM YAPIYOR

2 920 000 Tane 1.5 büyülüğündeki depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarının hesaplanması.

1.0 Büyüklüğündeki bir depremin patlayıcı kilogramı dengi enerji miktarı 1.8 kilodur.

1.5 Büyüklük 1.0 büyüklüğün 16 kat fazla enerjisini çıkarır.

16 Kat fazla enerjiyi bulmak için 1.8 kilo X 16 kat fazlası = 28 kilo eder.

 2 920 000 Tane 1.5 büyüklüğündeki deprem anında patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji ile depremin öncesindeki patlayıcı kilogramı dengi atmosfere salınan enerji birbirine eşittir.

 Deprem anında ve deprem öncesi 1.5 büyüklüğündeki bir tane depremde patlayıcı kilogramı dengi atmosfere 2 defa enerji salınım yaptığı görülmektedir.  2 920 000*2=5 840 000 eder. 

 28 kilo enerji x 5 840 000 defa enerji çıkışı = 168 milyon 192 bin kilo deprem enerjisi atmosfere salınmış olur.

 DEPREM ÖNCESİ VE DEPREM ANINDA ATMOSFERE PATLAYICI KİLOGRAMI DENGİ SALINAN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

                         Büyüklük       Tane                     Enerji Miktarı      Yıllık Toplam Enerji

                        8.5 Büyüklük 2 tane                1 792 000 000 000      1 792 000 000 000        

                        7.5 Büyüklük 36 tane             1 036 800 000 000     2 828 800 000 000

                        6.5 Büyüklük 240 tane              215 040 000 000     3 043 840 000 000

                        5.5 Büyüklük 1 600 tane            46 080 000 000       3 089 920 000 000

                        4.5 Büyüklük 12 400 tane          11 110 000 000      3 101 030 000 000

                        3.5 Büyüklük 98 000 tane           2  822 400 000      3 103 852 000 000

                        2.5 Büyüklük 730 000 tane             654 080 000       3 104 506 480 000

                        1.5 Büyüklük 5 840 000 tane          168 192 000       3 104 674 672 000

 Dünyada Bir Yılda Deprem Öncesi ve Deprem Anında Atmosfere Patlayıcı  3 104 674 672 000 Kilogramı Dengi  Salınan Enerji Miktarıdır.

 Dünyada Bir Günde Deprem Öncesi ve Deprem Anında Atmosfere Patlayıcı  3 104 674 672 000 / 365 = 8 505 958 005 Kilogramı Dengi  Salınan Enerji Miktarıdır.

 Dünyada Bir Günde Deprem Öncesi Atmosfere Patlayıcı 8 505 958 005/2 = 4 252 979 002 Kilogramı Dengi  Salınan Enerji Miktarıdır.

 Dünyada Bir Günde Deprem Anında Atmosfere Patlayıcı 8 505 958 005/2 = 4 252 979 002 Kilogramı Dengi  Salınan Enerji Miktarıdır.

 RICHTER ÖLÇEĞİNE GÖRE HAVADAKİ BU ENERJİYİ YOK SAYMAK BİLGİSİZLİKTİR

 
Kaynak: HABER MERKEZİ

KIZILAY´DA KAN STOKLARI BİTİYOR
KIZILAY´DA KAN STOKLARI BİTİYOR
Manisa Kızılay Kan Merkezi gönüllülerden Kan bağışı almaya devam ediyor.
ANAYOL AİLESİNİN ACI GÜNÜ
ANAYOL AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Akhisar´ın eski pazarcılarından merhum Muhterem Anayol´un eşi ve Enise Anayol vefat etti.
BAŞKAN  KARACA´NIN OĞLU FIRAT DÜNYA EVİNE GİRDİ
BAŞKAN KARACA´NIN OĞLU FIRAT DÜNYA EVİNE GİRDİ
Türkiye Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca´nın oğlu Fırat dünya evine girdi.
SICAK HAVA, REKOR SICAKLIK
SICAK HAVA, REKOR SICAKLIK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölgesel Tahmin Merkezi´nin Meteorolojik değerlendirmeleri çerçevesinde;Meteoroloji müdürü Fehim Şengün şöyle dedi.
MİLLİ YOL HAREKETİ MANİSA  İL İSTİŞARE TOPLANTISINA YOĞUN İLGİ
MİLLİ YOL HAREKETİ MANİSA İL İSTİŞARE TOPLANTISINA YOĞUN İLGİ
Türkiye siyasetinde yeni kurulması planlanan bir partinin altyapı çalışmaları olan ve Milli Yol Hareketi olarak adlandırılan oluşumun Manisa il istişare toplantısı gerçekleştirildi.
SÜLEYMANLI´YA YENİ SONDAJ İLE YETERLİ SU SAĞLANACAK
SÜLEYMANLI´YA YENİ SONDAJ İLE YETERLİ SU SAĞLANACAK
MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açtı.
ORMAN ŞEHİDİ  CİNBAŞ´IN   NAAŞI DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI
ORMAN ŞEHİDİ CİNBAŞ´IN NAAŞI DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Antalya-Manavgat´ta süren orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan Yaşar Cinbaş için çalıştığı kurum olan Manisa Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde tören düzenlendi.
SOMADAKİ YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
SOMADAKİ YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Soma ilçesine bağlı Vakıflı Devlethan´da ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında henüz çıkış nedeni bilinmeyen orman yangını çıktı.
TRAFİK UYGULAMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
TRAFİK UYGULAMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince denetimler devam ediyor.
GENÇLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
GENÇLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Manisa Genç Memur-Sen İl Başkanlığı ve Manisa İl Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü arasında yapılacak olan protokol çerçevesinde, Manisa İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı ve İl Gençlik Koordinatörü Osman Güreser ve Diyanet Gençlik Merkezleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde Manevi Danışman olarak görev yapan hocalarımızla bir araya gelerek yapılacak olan Gençlik faaliyetleri hakkında genel değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi
VALİLİKTEN ORMAN YANGINLAR İLE İLGİLİ KARAR
VALİLİKTEN ORMAN YANGINLAR İLE İLGİLİ KARAR
Son günlerde ülkemizde yaşanan Orman yangınları hakkında Manisa Valiliğince karar açıklandı.
BAŞKAN BESİM DUTLULU´DAN ÖRNEK FİDAN BAĞIŞI
BAŞKAN BESİM DUTLULU´DAN ÖRNEK FİDAN BAĞIŞI
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Türkiye´nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sebebiyle başlatılan kampanyaya 1000 adet fidan bağışında bulunduklarını açıkladı.
AKHİSARVE SOMADA ORMAN YANGINI MEYDANA GELDİ
AKHİSARVE SOMADA ORMAN YANGINI MEYDANA GELDİ
Soma ilçesine bağlı Darkale mahallesinde ormanlık alanda saat 21.30 sıralarında henüz çıkış nedeni bilinmeyen orman yangını çıktı.
SICAKLAR DAHADA ARTACAK
SICAKLAR DAHADA ARTACAK
Akhisar´ımızda sıcak hava etkisini dahada hissettirecek.
ATISKU ARITMA TESİSLERİNİN ÇİTLERİ YENİLENDİ
ATISKU ARITMA TESİSLERİNİN ÇİTLERİ YENİLENDİ
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde başarıyla işlettiği atıksu arıtma tesislerinin güvenliği için Ahmetli, Akhisar, Gelenbe, Gördes, Karakurt, Kula, Saruhanlı ve Turgutlu´daki tesislerin etrafında bulunan çitlerde bakım, onarım çalışması gerçekleştirdi.
BİLGİSAYAR  KURSLARI AÇILACAK
BİLGİSAYAR KURSLARI AÇILACAK
Akhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Bilgisayar İşletmenliği Operatörü kursu açılacaktır.
GÖRDES VE ZEYTİNLİOVA YOLUNDA İNCELEMELER YAPILDI
GÖRDES VE ZEYTİNLİOVA YOLUNDA İNCELEMELER YAPILDI
Ak parti Manisa milletvekili uğur Aydemir Akhisar ilçe başkanı Fatih füzün İzmir kara yolları bölge müdürü Murat Gönenliden yapımı başlayacak olan Gördes -Akhisar yolu ve yapımı devam eden Zeytinliova köprüsü hakkında bilgi alındı
AKHİSAR´A YENİ BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE MAHALLE KREŞİ YAPILIYOR
AKHİSAR´A YENİ BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE MAHALLE KREŞİ YAPILIYOR
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu´nun talimatları doğrultusunda Seyitahmet Mahallesi´ne yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi (Sağlık Ocağı) ve mahalle kreşi projesi hayata geçiyor.
AKHİSAR GENÇ MEMUR-SEN´DEN HİLALİYE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ´NE ZİYARET
AKHİSAR GENÇ MEMUR-SEN´DEN HİLALİYE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ´NE ZİYARET
Genç Memur-Sen Akhisar İlçe Başkanı Bayram Tekin ve yönetim kurulu üyeleri Akhisar´da yeni açılan Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hilaliye İmam Hatip Ortaokulu´nu ziyaret etti.
ARABACIBOZKÖY MAHALLESİNİN DERESİ TEMİZLENDİ
ARABACIBOZKÖY MAHALLESİNİN DERESİ TEMİZLENDİ
MASKİ Genel Müdürlüğü Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.
BAŞKAN BESİM DUTLULU, BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU
BAŞKAN BESİM DUTLULU, BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU
Sadece Akhisar´da değil Türkiye´de genel anlamda basının kuvvetli olmadığını, bir kısım medya kuruluşlarının tamamen iktidar tarafından desteklendiğini, bir kısım medyanın da yurt dışından kaynak alarak desteklendiğini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, Türkiye´nin tam bağımsız, özgür ve adil basın organlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
Meteorolğli verilerine göre hava sıcaklıklarında artış olacağı tahmin ediliyor.
MASKİ, İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATINA DEVAM EDİYOR
MASKİ, İÇME SUYU DEPOLARININ TADİLATINA DEVAM EDİYOR
MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarımına başladı.
AK PARTİ BASIN MENSUPLARI İLE ARAYA GELDİ
AK PARTİ BASIN MENSUPLARI İLE ARAYA GELDİ
Akhisar Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe başkanı Fatih Füzün, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Baklan sofrasında 24 Temmuz Basın bayramı nedeniyle basın mensuplarıyla birlikte kahvaltıda bir araya geldi.
40 YILLIK ÖZLEM VE BÜYÜK BULUŞMA
40 YILLIK ÖZLEM VE BÜYÜK BULUŞMA
Akhisar Lisesi 1981 yılı 3 Edebiyat G sınıfından mezun olanlar 40 yıllarında tekrar bir araya geldi.
GENÇ ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ DP PARTİ GENEL BAŞKANI UYSAL OLDU
GENÇ ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ DP PARTİ GENEL BAŞKANI UYSAL OLDU
DP Parti Genel başkanı Afyon milletvekili Gültekin Uysal Gölmarmarada düğüne katıldı.
9 GÜNLÜK TATİL DÖNÜŞÜ BAŞLADI
9 GÜNLÜK TATİL DÖNÜŞÜ BAŞLADI
Kurban Bayramı tatilini Ege´de geçiren tatilcilerin dönüşü başladı.
VEKALETLE KURBAN BAĞIŞINA AKHİSAR HALKI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
VEKALETLE KURBAN BAĞIŞINA AKHİSAR HALKI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Cömert Akhisar halkı mağdur coğrafyalarda ki mazlum kardeşlerine bu bayramda da umut oldu.
AKHİSAR´DA PROTOKOL BAYRAMLAŞTI
AKHİSAR´DA PROTOKOL BAYRAMLAŞTI
Akhisar Kaymaklığı tarafından Kurban Bayramı günü nedeniyle gerçekleştirilen törende protokol üyeleri bayramlaştı.
AKHİSARSPOR BAŞKANI HÜSEYİN ERYÜKSEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AKHİSARSPOR BAŞKANI HÜSEYİN ERYÜKSEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Akhisarda Önceki gün 14.00 sıralarında Kırkağaç İlçesi Bakır Mahallesi´nde araç kullanırken kalp krizi geçiren Akhisarspor eski başkanı Hüseyin Eryüksel son yolcuğuna uğurlandı.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Manisa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:36 08:19 13:23 15:50 18:09 19:38

                                                                          

Son Sayı
Önceki Sayılar
1545 Estergon Kalesi?nin fethi
1823 Ahmed Vefik Paşanın vefatı.