VALİLİKTEN ORMAN YANGINLAR İLE İLGİLİ KARAR

Son günlerde ülkemizde yaşanan Orman yangınları hakkında Manisa Valiliğince karar açıklandı.
Gündem 1.08.2021 15:36:41 1016 0

Son günlerde ülkemizde yaşanan Orman yangınları hakkında Manisa Valiliğince karar açıklandı. Manisa Valiliğince 30/07/2021 Tarih ve 2021/01 Kararda şöyle denldi.

Ülkemiz genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenmekte olup son günlerde de orman
yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgâr, düşük nem)
olumsuz hava şartları oluştuğu görülmektedir.

İlimiz dahilinde bulunan ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınları önlemek amacıyla  6831 sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 9. ve 66.  Maddeleri gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) İlimiz dahilinde bulunan orman alanlarına görevli olanlar dışında girişlerin kesinlikle  yasaklanmasına,
2) Mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapılmasının kesinlikle
yasaklanmasına,
3) Sportif faaliyetler, tarımsal faaliyetler ve diğer faaliyetler için ormana girmek
durumunda olanların orman işletme şefliklerinden izin almasına ve ormanda bulunacakları süre
zarfında alınan bu izin belgelerini yanlarında bulundurmalarına,
4) Yukarıda sözü edilen faaliyetlerde bulunacak kişilerin Orman İşletme şefliklerine en az
72 saat önceden başvuruda bulunmalarına ve Orman İşletme Şefliklerinin ise bu başvuruları
değerlendirerek en geç 48 saat içerisinde olumlu/olumsuz şekilde ilgilisine cevap vermesine,
5) Yapılan iş bu düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin uymalarını alınan karar ve
önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren/uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman
Kanunun ilgili maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

Haber Kaynak : HABER MERKEZİ